Szakképzés - mesterképzés
Asztalos mestervizsga szakmai követelményei
2006. július 7., péntek
 

 

 

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

 

A SZ T A L O S

 

MESTERVIZSGA SZINT ÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

I.

A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 

 

A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai

A szakma, szakképesítés

megnevezése OSZJ száma megnevezése OKJ azonosító száma

- Bútorasztalos 901 - 1

- Épületasztalos 901 - 2 Asztalos 12-2-7342 / 03-3-0-01

- Intarziakészítő 901 - 3 - Faipari szakközépiskolai végzettség (17-100)

- Bútor- és asztalos-ipari  műszaki szakközépiskolai /technikusi/ végzettség (11-0502)

- Asztalos (szakmunkás képzési célú szakközépiskolai) végzettség (910)

- Faipari üzemmérnök

- Faipari mérnök

901 - 3 - Faipari szakközépiskolai végzettség (17-100)

B) A mestervizsga előfeltételeként előírt szakmai gyakorlat

A mestervizsgára bocsátás előfeltétele:

 

- az A) pont alatti szakmák, szakképesítés egyikében szerzett szakmunkás-bizonyítvány, vagy szakmai érettségi képesítő bizonyítvány a 17-100, továbbá technikusi képesítés a 11-0502 szakszámú képzések esetén;

 

- középiskolai érettségi bizonyítvány;

 

- (üzem)mérnöki végzettség;

 

valamint a szakma, szakképesítés munkaterületein eltöltött 5 év szakmai gyakorlat.

 

II.

A MESTER MUNKATERÜLETE. A SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGKÖRÖK

 

 

a) A mester szakmai munkaterületének leírása

A szakképesítés

azonosító (OKJ) száma megnevezése 

12-2-7342 /03-3-0-01 Asztalos

Az OKJ szerinti 12-2-7342 / 03-3-0-01 azonosítási számú és Asztalos elnevezésű szakmai képesítéssel rendelkező mester szakmájának gyakorlása során, önállóan - korszerű kézi és gépi eszközökkel, szerszámokkal, anyagokkal -, az alábbi, tipikusan jellemző munkatevékenységeket végzi:

- Természetes állapotú fából ( kemény- és puhafa ), bútorlapból, agglomerált lapokból ( forgács és pozdorjalap, farostlemez ), festett, furnérozott és lakkozott, vagy műanyaggal bevont felületű bútorok ( ülő- és fekvőbútorok, asztalok, szekrények, polcok stb. ), belső berendezések önálló tervezése, készítése kézi és gépi megmunkálással; beépítése, karbantartása és javítása.

- Lakások, irodák, szállodák, kiállítások, vásárok, és egyéb középületek belsőépítészeti munkák megtervezése és kivitelezése fából, faszerkezetből, valamint műanyagokból ( Pultok, vitrinek, lépcsők, padlók, dobogók, falburkolatok, álmennyezetek ).

- Lakó-, köz- és ipari épületek tömör puha és keményfa, fa-műanyag, valamint agglomerált-lap anyagú nyílászáró berendezéseinek ( kapuk, ajtók, ablakok, ablakelemek és kombinációik ) tervezése, előállítása, beépítése, karbantartása, és javítása, - önállóan kézi és gépi megmunkálással, - beleértve ezen szerkezetek előre gyártott üvegelemekkel való összeépítését.

 

- Járművek, hajók és szállító eszközök mozgatható és beépített bútorainak tervezése, készítése, karbantartása és javítása.

 

- Fából, faszerkezetből és műanyagokból készült torna-, játék- és sportszerek, sport-technikai létesítmények előállítása, beépítése és javítása.

- Fából, faszerkezetből és műanyagokból készült dobozok, ládák, koporsók tervezése, készítése és javítása.

 

- Fabútorokon, falburkolatokon, dísztárgyakon intarzia, furnér-, fa-, csont-, fém-, gyöngyház- stb. anyagú berakások, díszítőelemek ( faragott, esztergályozott ) elkészítése, felületkezelése és javítása.

b) A mester tevékenységi területe és feladatköre

· Az asztalos mester tevékenységi körében elvégezhető szerelési-javítási-kivitelezési munkák fajtáit a szakirány szerint illetékes minisztérium érvényben lévő rendelete határozza meg.

 

· A mestervizsgával és vállalkozói igazolvánnyal rendelkező mester a rendeletben részletesen felsorolt feladatok és tevékenységek elvégzésére jogosult.

III.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

1. A szakma - mester szintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok):

· Részt venni a munkatárgy előállításához, javításához szükséges - a következőkben felsorolt - technológiai folyamatok megvalósításában a szakma körébe eső műveletek, alapműveletek elvégzése útján.

Technológiai folyamatok:

- fa és faalapú anyagok kézi és gépi megmunkálása,

- fakötések és szerkezeti elemek készítése,

- szerkezeti elemek összeépítése, összeszerelése,

- felületkezelések,

- felvasalások, szerelvényezések, beszerelések.

· Elvégezni az alábbiakban részletezett előkészítő, megmunkálási és szerelési alapműveleteket, munkafázisokat, amelyek segítségével a munkatárgy megmunkálása, átalakítása, összeszerelése, javítása elvégezhető.

Kézi szerszámokkal:

- anyagok szakszerű tárolása, anyagválogatás, és osztályozás, elő- és berajzolás,

- fűrészelés: szabás, kanyarítás, darabolás, illesztés,

- nagyoló, egyengető, fogasoló-, és tisztító gyalulás,

- íves-, domború-, homorú felületek gyalulása, hántolása, ráspolyozása, reszelése, csiszolása, csapozás, vésés, toldás, lap- és kávakötések, szélesítés, hosszítás, lapolás, keretkötés, fogazás, aljazás, árkolás, hornyolás, fúrás, köldökcsapozás, összefúrás, süllyesztés, ferdítés, élzárás, gömbölyítés, élek egyengetése, szegélyezés, sarkalás, profilozás, ragasztás, préselés, hevederezés, összeépítés, illesztés, kivágások készítése, összeszerelése, bevésése ( vasalatok számára ), vasalás, szerelvényezés, szegezés, csavarozás, tisztítás, csiszolás, furnérozás, vak-színfurnérozás, foltozás, tömítés, alapozás, dörzsölés, páckikészítés, pácolás, olajozás, fényezés, ráfényezés, mattítás, lakkozás, viaszolás, filézés, pörkölés, égetés, berakás.

Gépesített kézi szerszámokkal:

 

- fűrészelés, gyalulás, csapozás, vésés, szabás, darabolás, fúrás, köldökcsapozás, fogazás, összefúrás, süllyesztés, ferdítés, sarkalás, kivágások bevésések készítése, szegezés, csavarozás, csiszolás, fényezés, festés.

 

 

Gépekkel:

 

- fűrészelés, darabolás, méretre szabás,

- egyengetés, gyalulás, csapozás, vésés, toldás, lap- kávakötések, szélesítés, keretkötés, fogazás, aljazás, árkolás, hornyolás, fúrás, összefúrás, süllyesztés, köldökcsapozás, élzárás, gömbölyítés, élek egyengetése, kanyarítás, sarkalás, profilozás, hevederezés, ragasztás, préselés, csiszolás, fényezés, lakkozás.

 

· Az alapműveletek elvégzéséhez szükséges, a lent felsorolt szerszámokat, készülékeket, segédeszközöket kiválasztani, használni, elkészíteni, karbantartani, tárolni, illetve a szerszámokat élezni.

Kiválasztani, használni, és karbantartani:

 

- nagyoló-, egyes simító-, kettős simító-, tisztító-, eresztő-, alap-, alj-, árok-, bütüző-, fogas-, gerinc-, hajó-, párkány-, pálca-, fal-, tapaszalj-, vízorr-, völgyelő-, hántoló-, vastokú gyaluk;

- véső- és kalapácsnyelek, gyaluk utánigazítása, keretes fűrész kitámasztó hevedere, favonalzók;

- lapos-, lyuk-, ferdeélű-, sarok-, homorú-, pánt-, leszúró vésők-, lyukasztók-, hidegvágó-, furnérvágó kés;

illetvea szerszámokat

- kanál-, csapszeg-, központ-, csiga-, süllyesztő fúrók-, egyszerű- és sarok furdancs, pergő furdancs, amerikáner;

- lapos-, fél-gömbölyű-, háromszögletes-, négyszögletes-, gömbölyűhátú ráspolyok, reszelők;

- daraboló-, nyakoló-, sarokkivágó-, rókafark illesztő-, gerinc-, lyukfűrészek;

- kalapács-, furnérkalapács-, fabunkó;

- harapó-, cipő-, lapos-, gömbölyűcsőrű-, kombinált fogók;

- fűrészfog hajtogató-, ár, csavarhúzó, csavarhajtó, pánthúzó, szinlőpenge,

politúrozó labda, habkő;

- csavarorsós-, excenter szorítású-, hidraulikus-, pneumatikus-, mechanikus-, befogó, szorító szerkezetek, vákuumasztal.

Élezni:

- gyaluvasak, fűrészek, vésők, fúrók, csavarhúzó, szinlőpenge, fúrnérvágó kés.

· Az alapműveletek egyes munkafázisainak elvégzéséhez szükséges gépeket, berendezéseket beállítani, kezelni, karbantartani, javítani.

 

Beállítani, kezelni, karbantartani:

 

berendezéseket

- szalag-, körfűrész-, egyengető-, vastagoló-, kombinált gyalu-, fúró-, maró-, különböző munkaműveleteket végző célgépek, csiszológépek, szabászfűrész, furnérvágógép, furnérgyalugép, enyvfelhordó.

Élezni:

 

- gyalugépek ( egyengető, vastagoló, kombinált ), fűrészgépek ( szalag-, körfűrészgép ), fúrógépek és marógépek nem keményfém-lapkás szerszámainak élét.

· Az alap és szerelési műveletek egyes munkafázisainak elvégzéséhez szükséges segédeszközöket kiválasztani, használni, elkészíteni, kezelni és karbantartani.

 

Kiválasztani, használni, karbantartani:

 

segédeszközöket

- gyalupad, szorítószerszámok, fűrészreszelő-kaloda, lyukas szorító deszka, enyvezőbak, élszorító, egyengetőléc, sarkaló- és fűrészelő láda, gyalulóláda, fakalapács, tűszegek, homokforrósító láda, díszítő motívum vágó minta ( sablonok ), összeállító sablon- és kaloda, egyenes vonalzó.

Javítani:

 

- gyalupad, fűrészreszelő-kaloda, lyukas szorító deszka, sarkaló- és fűrészelő láda, gyalulóláda, enyvezőbak, fakalapács.

 

· A munkatárgyak méreteinek, minőségének ellenőrzéséhez, méréséhez szükséges ellenőrző- és mérőeszközöket kiválasztani, használni, megfigyelni, mérési műveleteket elvégezni, a selejt elkerüléséhez és a folyamat szabályozásához szükséges következtetéseket levonni.

 

· Kiválasztani és használni a következő mérő- és ellenőrző eszközöket:

 

- pad-, léc-, mérce, összehajtható padmérce, acél mérőszalag, tolómérő, derékszög, sarkaló, sáskaláb, párhuzamvonalzó, állítható szögelő-, fa- és fémkörzők, sablonok, mérőzsinór, függő, vízszintező, egyengetőléc.

· Elvégezni az alábbi mérési és ellenőrzési feladatokat: 

 

- hossz-, vastagság-, szélesség mérés, távolságmérés, szögmérés, derékszög szerkesztése és berajzolása, hegyes- és tompaszögek szerkesztése, fakötések helyének kimérése és berajzolása, sík felületen díszítő motívumok helyének kijelölése méréssel, egyenes síkok, görbefelületek, ívek helyességének ellenőrzése sablonnal, derékszög ellenőrzés, merőlegesség, párhuzamosság ellenőrzése, vízszintes síkok meghatározása.

· A munkatárgyak elkészítésének, alkatrészek megmunkálásának, egyszerű szerkezetek szerelésének, javításának műveleteit rajz alapján, önálló műveletekre ( alapműveletekre ) bontani, a műveleti sorrendet meghatározni. Ezzel kapcsolatban a munkát, a munkahelyet önállóan megszervezni.

 

Ezzel kapcsolatban a munkát, a munkahelyet

· A készítendő munkatermékhez a követelményeknek, illetve az előírásoknak megfelelő nyersanyagot, félkészgyártmányokat felismerni, a segédanyagokat megválasztani, azokata segédanyagokat azokat előkészíteni, felhasználni, technológiai előírásoknak megfelelően kezelni. Egyszerű anyagvizsgálatokat elvégezni.

 

Főbb munkatermékek: 

 

- ülő- és fekvőbútor-szerkezetek: ülőkék, zsámolyok, székek, fotelek, ágyak, heverők, rekamiék,

- konyhai-, szobai-, dísz-, dohányzó-, tárgyaló-, író-, gépíró stb. asztalok,

- szekrények, állványok és polcok, pultok, irodai-, kereskedelmi-, vendéglátó-ipari üzemek berendezései,

- virág és könyvespolcok, beépített bútorszerkezetek, szobafalak, fal- és mennyezetburkolatok, táblák, ládák,

- épülettartozékok: padok, létrák, porolóállványok, lábrácsok,

- ajtók: geréb-, heveder-, ragasztott pallótokos és utólag szerelhető házgyári ajtótokok,

- ablakok: egyszerű és kötött gerébtokos, pallótokos, egyesített és hőszigetelő üvegezésű nyíláskeretek, függönytartók.

Nyersanyagok, félkész-termékek:

- fűrészáruk: bükk, cseresznye, dió, eper, éger, gyertyán, juhar, kőris, akác, nyír, hárs, mahagóni, okumé, paliszander, tölgyfa, erdei-, luc-, jegenye-, vörös-, feketefenyő,

- furnérok: bükk, tölgy, kőris, akác, cseresznye, dió, éger, hárs, juhar, jávor, mahagóni, nyár, okumé, limba, paliszander és egyéb egzóta fajták, továbbá műfurnérok ( papír vagy PVC alapúak ) és dekoritlemezek,

- síklapok: rétegelt lemez, farostlemez és forgácslap, ( felületkezelt és laminátos is ) pozdorjalap, lécbetétes bútorlap,

- fémből, műanyagból készített szerkezeti elemek, polctartók, összehúzó elemek,

- ragasztóanyagok: glutin-, kazein-, enyvek,

- műanyagragasztók, festékek, pácok, szépített földfestékek, csersav, fémsó, kátrányfesték, füstölő- és viaszpácok,

- vasalatok: szegek, csavarok, pántok, zárak, dísz-vasalatok,

- tömítőanyagok: végfakaparók, folyékonyfa, enyves-, olajos- tömítő, fényező anyagok, sellak-politúr, csónak- és bútorlakk, olajok,

- műgyantalakkok: nitró-, poliészter-, poliuretán- és savra keményedő lakkok,

- környezetkímélő, környezetbarát felületkezelő anyagok, stb.

Segédanyagok:

 

- molinó, ragasztószalag és fonal,

- csiszoló anyagok: habkő, üveg-, gránit-, korundszemcsés csiszolópapírok és porok, polírpaszták, viaszok,

- oldószerek: aceton, benzin, denaturált szesz, terpentin, olaj, nitrohígító, szárítók, halványító anyagok, stb.

 

Alkalmazandó anyagvizsgálati módszerek:

 

- faanyagok minőségi vizsgálata szemrevételezéssel, a faanyag nedvességtartamának vizsgálata, a faanyag makroszkopikus vizsgálata, a ragasztóképesség vizsgálata ragasztópróbával, viszkozitás mérése.

 

· Ismerni a munkatárgyak gyártásához, szereléséhez, javításához szükséges műszaki dokumentációkat.

 

Műszaki dokumentáció: Műszaki leírás, műveleti utasítás, műszaki rajz, technológiai előírás, költségvetés, méret- és szabásjegyzék, műhelyrajz, sablon és kaliberjegyzék, anyagnormák, munkanormák.

· Az előforduló selejteket és azok okait felismerni és a selejt okot megszüntetni.

 

A legfőbb selejt okok:

és a selejt okot

- a technológiai előírástól való eltérés,

- az anyag- és félkész termék szakszerűtlen tárolása,

- az előírt méretek be nem tartása ( kapott mérőeszközök használata ),

- nedves faanyag felhasználása,

- a ragasztóanyagok szakszerűtlen előkészítése és felhasználása.

- helytelen, pontatlan mérés, életlen szerszámok használata, a felület szakszerűtlen kiképzése, a megengedettnél magasabb nedvességtartalom, a kötőanyag rossz ragasztóképessége,

- lapok csiszolásánál átcsiszolás, elrajzolásból és elmérésből adódó mérethibák, furnérok felragasztás előtti hibás előkészítése, összedolgozási hibák, gépek hibás beállítása.

· A szakmában előforduló munka- és egészségvédelmi, balesetelhárítási előírásokat részletesen ismerni, betartani és betartatni ( védőberendezések használata, elsősegély nyújtása, tűzrendészeti előírások ).

 

Baleseti veszélyek: 

- kéz-, láb-, és szemsérülések, emelésből származó ízületi rándulás, elcsúszás, elesés, zuhanás, áramütés.

Munkaártalmak:

- porártalom, zajártalom, bőrfertőzés, lúdtalp, gerincferdülés, erős légáramlás, vibráció, visszér.

 

Védőeszközök: 

- védőszemüveg, bőrkötény, sapka, fejkendő, tenyérvédő, gumikesztyű, zajvédelmi eszközök.

Védőberendezések: 

- porelszívó berendezés, szellőző és klímaberendezés, különböző védőkészülékek.

· Rajz, műveletterv, szabásjegyzék, technológiai utasítás alapján a következőkben felsorolt munkafeladatokat elvégezni, összeszerelni a szerkezeteket, berendezéseket, bútorelemeket.

 

- több testű szekrények készítése, fényezve, furnérozva vagy felületkezelt anyagokból

- beépített szobai, konyhai bútorok készítése,

- különleges asztalok, szekrények készítése,

- vasalatok és szerelvények felerősítése,

- különleges berendezések ( hajó, jármű ) elkészítése,

- fal- és mennyezetburkolatok elkészítése,

- stílbútorok készítése ( a faszobrászmunka kivételével ),

- kirakatok, üzletberendezések készítése,

- ajtó-szerkezetek: geréb-, heveder-, ragasztott és utólag szerelhető házgyári ajtótokok, toló-, lengőajtók-, forgó ajtók, gerébtokos kapcsolt egyesített szárnyú hőszigetelő üvegezésű erkélyajtók,

- ablakszerkezetek: geréb-, kapcsolt gerébtokos, egyesített szárnyú-, hőszigetelő üvegezésű pallótokos,

- üzletberendezések: üvegfalak, válaszfalak, árnyékoló szerkezetek, épülettartozékok, falburkolási és álmennyezet készítési munkák,

· Rajz vagy technológiai utasítás alapján a lent felsorolt munkafeladatokat elvégezni:

 

- a használati és dísztárgyak előállításához az asztalosok által felhasznált intarzia elkészítése,

- az intarzia készítéséhez: furnérválogatás, vágás, összerakás, égetés, berakás, lapképzés.

2. Követelmények

Általános szakmai elvárások

A mester(jelölt):

 

- ismerje a faanyag szerkezetét, fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságait, a leggyakrabban használt ipari fák makro- és mikroszkopikus tulajdonságait, felhasználásuk lehetőségeit, a fa hibáit, betegségeit, valamint a faanyag védelmét,

- ismerje a fahelyettesítő alapanyagokat, fizikai és mechanikai tulajdonságait, a faiparban gyártott szerkezetekhez felhasználható segédanyagokat, vasalatokat,

szerelvényeket,

- a fenti anyagok tárolásának feltételeit, a tárolás szabványait és előírásait,

- ismerje a faipar anyagvizsgáló műszereit, a bútor- és épületasztalos-ipari gyártmányok szerkezeti felépítését, ezen belül szerezzen készséget a kötések, az alapszerkezetek változatainak szerkesztésében,

- vegye figyelembe a felhasználásra tervezett alapanyagok tulajdonságait,

- legyen képes az alkatrészek és azok elemei méreteinek megállapítására, a szakrajzok olvasására,

- tudja a fából készíthető szerkezeteken kívül a fahelyettesítő anyagokból és műanyagokból illetve ezek kombinációjával, valamint a fémekkel kombináltan kialakított gyártmányok szerkezetét is,

- ismerje a faipari üzemek, műhelyek fontosabb gépi segédberendezéseinek

- tudja a gépi megmunkálás különböző módjait: a gépi forgácsolás elméletének alapjait, a forgácsológépeket és szerszámokat, a ragasztás és a felületkezelés technológiájával kapcsolatos gépeket és berendezéseket, gépcsoportokat, az azokra legjellemzőbb géptípust, az anyagmozgatás elméleti alapjait és azok alkalmazásának lehetőségeit,

- ismerje a faipar egészére általánosan alkalmazható gyártásszervezési elveket: a gyártás fő- és segédfolyamatainak összehangolását, a gyártás-előkészítést, annak részfeladatait, a munka megszervezését, a programozást, a műszaki fejlesztést és a minőség ellenőrzésének feladatait,

- ismerje a vállalkozások szerkezeti felépítését, a termelés szerkezetét, a tervezés szerepét, az ipari termelésre jellemző gazdasági mutatókat, gazdasági szabályozórendszerünk főbb elemeit,

- tudja a felületi mennyiségek, a kalkulációkészítés, az idő- és anyagszükségletek számításához szükséges szabályokat, a mérési és számolási módszereket,

- képes legyen önállóan alkalmazni a sík- és térbeli ábrázolás módszereit és eszközeit,

- tudja a felhasználásra kerülő anyagokkal, szerszámokkal, eszközökkel és berendezésekkel, valamint a segédberendezésekkel kapcsolatos munka- és környezetvédelmi, tűzelhárítási és biztonságtechnikai előírásokat és eljárásokat,

- képes legyen veszély esetén önálló intézkedésekre, adott esetben a veszély elhárítására,

- ismerje azokat a módszereket, amelyekkel a munkavégzés közben észlelt hibákat ki lehet javítani,

- ismerje a szakmában elvárható magatartási követelményeket ( pl.: megbízóval, munkáltatóval, munkatársakkal és környezettel kapcsolatos emberi magatartás normák ), munkája során tudja azokat betartani és betartatni,

- legyen készsége a faipari alapgépek ( szalagfűrészgép, körfűrészgép, gyalugépek, marógépek, stb. ) használatában.

- legyen jártas a bútorok és az épületasztalos szerkezetek gyártási folyamata valamennyi munkaműveletének elvégzésében.

A) Szakmai gyakorlati követelmények

 

Az asztalos szakma mestere tudja elvégezni a szakmájában előforduló műveleteket, részműveleteket, tudja előállítani a szakma munkatárgyait, megszervezni a technológiai folyamatokat.

A főbb műveletek végrehajtásánál, a technológiai folyamatok megszervezésével összefüggésben:

 

ismerje:

- a kisüzemi gyártás feltételeit,

- a gyártásra kerülő termékek dokumentációit,

- a kisüzem működtetés feltételeit,

- a baleset-elhárítás, az elsősegélynyújtás, a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok előírásait,

- a mérés és az ellenőrzés fogalmát, a mérést és ellenőrzést befolyásoló tényezőket,

- az előrajzolás eszközeit,

- a műhely rendjének és tisztaságának fontosságát,

- az egyéni szerszámokat,

- azokat a fahibákat, amelyek miatt valamely fűrészárú egyes részeit ki kell zárni a felhasználásból,

- a fűrészek fajtáit, tudják azokat egymástól megkülönböztetni,

- a fűrészfogak alakját, nagyságát, jellemző szögeit, és ezek hatását a fűrészelés mennyiségére és minőségére,

- a gyaluk működésének elvét, a jellemző szögek, a forgácstörő vas, a gyalurés, az elővágó befolyását a gyalulás mennyiségére és minőségére,

- a vésővel végezhető műveleteket,

- a fúrók működését, fajtáit,

- a reszelőt és a ráspolyt,

- a pácok felületre való felhordását, a hibák kiküszöbölését és a tűzveszély elhárításának módját,

- a lakköntés műveleteit,

- a hagyományos felületkezelési eljárásokat,

- a felületkezelő műhelyek elszívó-rendszereit és berendezéseit, alkalmazásuk követelményeit,

- a különféle keret- és korpusz-szerkezetű termékek összeépítésének berendezéseit és módszereit,

- a késztermék és a dokumentációval való összehasonlítás szempontjait és ismérveit,

- a bútoriparban, az épületasztalos-iparban alkalmazott gépi berendezéseket, az anyagmozgató eszközöket, kompresszorokat, a szivattyúkat, továbbá a por- és forgácsszállító hálózatokat,

- a forgácsológépek jellemző szerkezeti felépítését, az alkalmazott gépelemeket és kötőelemeket , a különféle meghajtási módokat, erőátviteli eszközöket, munkavédelmi berendezéseket,

- a kézi-, az egyszerű gépi forgácsolószerszámokat,

- a gépműhely általános rendjét és tisztaságát,

- a szalag- és körfűrészen elvégezhető műveleteket,

- a gyalugépeken elvégezhető műveleteket,

- a fúrógépeken elvégezhető műveleteket,

- a különféle marógépeken elvégezhető műveleteket,

- a fogazó-marógép beállítását és működtetését,

- az esztergagépen elvégezhető műveleteket,

- az esztergályozás csúcs- és nyeregszeg közötti műveleteit,

- a lyukas és csavaros tokmányban és a síktárcsán való esztergályozás műveleteit,

- az esztergályozás berendezéseit és gépeit,

- a henger- és kontaktcsiszoló-gépek beállítását és üzemeltetését,

- a dekopir-fűrészgép alkalmazását,

- az intarziakészítés általános előírásait és eszközeit,

- az ablakszerkezetek esztétikai követelményeit,

- az ablakszerkezetek beépítési módozatait,

- az ablakok szerelési, vasalási, tisztítási műveleteit,

- az ajtógyártás alap- és segédanyagait, követelményeit,

- az épületasztalos-ipari felületkész termékek gyártási folyamatait,

- gyártásra kerülő épületasztalos-ipari termékek műszaki dokumentációit,

- a termelési program végrehajtásához szükséges anyag- és időnormák meghatározását és betartásuk feltételeit,

- a késztermékek ellenőrzésének szempontjait,

- a faipari üzemek segédberendezéseit,

- a bonyolultabb termelési folyamatok összetevőit,

- a különböző gépelemek szereléséhez szükséges szerszámokat, berendezéseket, mérő- és ellenőrző-eszközök kezelését és karbantartását.

Legyen jártas:

 

- a műhelyrajz olvasásában és a vázlatkészítésben,

- a mérőléccel és tolómérővel való mérésben,

- a fűrészfogak terpesztésében és élezésében,

- a fűrész beállításában, az adott fűrészelésnek megfelelően,

- a fűrész pontos vezetésében és a helyes testtartásban,

- a különféle faanyagok hosszméretre és szélességi méretre való darabolásában,

- a megfelelő gyalu kiválasztásában,

- a gyalukések élezésében,

- az ollóscsapozás, a vésett fészkes csapozás és az átmenő csapozás készítésében,

- az állványcsapozás készítésében, a szükséges szerszámok kiválasztásában, a

balesetek elhárításában,

- a hevederkötés teljes elkészítésében, a kávaszerkezetű termék összerajzolásában és összeállításában,

- a köldökcsapos összeépítésű kávaszerkezetek és állványszerkezet készítésében, az összerajzolásban, összefúrásban és összeállításban,

- a görbe körvonalú alkatrész kivágásában kanyarító fűrésszel, idomgyaluval, és tudjanak készre munkálni helyesen kiválasztott reszelővel ( vagy ráspollyal és utána reszelővel ),

- a szerelési műveletek folyamán lehetséges balesetek elhárításában,

- a tisztítás minőségének megítélésében,

- a különféle pácoldatok elkészítésében,

- a furnérozott alkatrészek lapjainak és éleinek tisztításában,

- a lakköntő gép beállításában,

- a sűrített levegős üzemű szórópisztolyok használatában,

- a felületkezelő műhelyek egészségügyi előírásainak ismeretében és alkalmazásaik gyakorlatában,

- az előszerelés műveleteinek gyakorlásában,

- az asztalok felületkezelési gyakorlatában,

- a szekrénytest összeállításában,

- a mozgó alkatrészek illesztésében és vasalásában,

- a faipari gépeknél alkalmazott szerszámok és eszközök kezelésében, és a gépek beállításában,

- a szabász-körfűrészen elvégezhető darabolás technológiai és gépészeti előírásaiban,

- a szalagfűrészgépen elvégezhető műveletekben,

- az asztalos-körfűrészgépen elvégezhető műveletek technológiai és gépészeti előírásaiban,

- az egyengető gyalugép asztallapjainak és késtengelyének beállítási és ellenőrzési műveleteiben,

- a vastagsági és szélességi gyalulás előírásaiban és gyakorlati fogásaiban, lehetőségeiben,

- a hosszlyukfúró-gépen elvégezhető furatok és csaprések készítésében,

- a különféle műveletekhez szükséges fúrószerszámok kiválasztásában,

- a fúrógépek balesetelhárítási előírásainak ismeretében,

- a különféle marógépek üzemeltetésében és alkalmazási lehetőségeiben,

- a gépi forgácsolószerszámok karbantartásával,

- a különféle faipari gépek védőberendezéseinek karbantartásában,

- a csapozó-marógép beállításában,

- a zár- és kagylóhely, él- és mélyítőmarásokhoz a felsőmarógép beállításának és működtetéséhez biztosított feltételekben ( sablonok stb. ),

- a kézi felsőmarógép alkalmazási lehetőségeiben,

- a láncmarógép alkalmazásában,

- az egyoldalas csapozó-marógép alkalmazásában,

- a furnérkötegolló üzemeltetésében,

- a furnérélragasztás műveleteinek gyakorlásában,

- a szalagcsiszoló-gépek beállításában és üzemeltetésében,

- a tárcsás csiszológép működtetésének gyakorlatában,

- a profilozott és más tömörfa élek csiszolásában,

- a sík- és térgörbe-alkatrészek csiszolásában,

- a ragasztóanyagok gépi felhordási módszereiben,

- a csavarorsós mechanikus prés üzemetetésében, használatában különféle ragasztások készítésekor,

- a présgépek általános üzemeltetési előírásaiban,

- az ablakok és tokok alapanyagaival szemben támasztott követelmények ismereteiben,

- az ablakok műszaki dokumentációinak alkalmazásában,

- az ablakoknál alkalmazható szerkezeti kötések kialakításának technológiáiban,

- a szabás, keresztmetszeti megmunkálás, csapozás, összeépítés, tisztítás és vasalás műveleteiben,

- az ablakok alapanyagainak kiválasztásában,

- az ablakok szabásához meghatározott szempontok alkalmazásában,

- a szeletelés, egyengetés és vastagolás, a keresztmetszeti megmunkálás végrehajtásának gyakorlatában,

- a méretellenőrzés módszereiben és eszközeinek használatában,

- az ablakok vasalásának gyakorlatában,

- az ajtótokok és szárnyak gyártási dokumentációinak ismeretében,

- a forgácsoló műveleteknél használt hagyományos és speciális gépek és berendezések üzemeltetésében,

- a különféle keret-összeépítési lehetőségek megvalósításának gyakorlatában.

Alkalmazás szinten tudja:

 

- a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat,

- szakszerűen, balesetmentesen mozgatni és elhelyezni a faanyagot a kijelölt rakodó területen,

- mérő- és előrajzoló szerszámokat kiválasztani, alkalmazni és pontosságukat ellenőrizni,

- kiválasztani az adott fűrészeléshez a megfelelő fűrészt,

- észlelje és azonnal szüntesse meg a fűrészelési rendellenességeket, hárítsa el a baleseteket,

- elvégezni a gyaluk beállítását, az alkatrészek síkba- és alakra gyalulását, ezek pontosságának ellenőrzését, a gyalulás során előforduló balesetek elhárítását,

- az elemek összeforgatását, az élillesztést, a szorítást,

- a lapok síkba gyalulását,

- elhárítani a lapszerkezetek készítése során előfordulható baleseteket,

- a megfelelő vésőt kiválasztani és használni, a vésést selejtmentesen végezni,

- a lemezzel borítandó és kitöltéses ( aljazott ) keretszerkezet elkészítését,

- az állványcsapozást készíteni, a szükséges szerszámokat kiválasztani, a baleseteket elhárítani,

- a fogazások fűrészelési és vésési műveleteit, a kávaszerkezet elemeinek méretre munkálását, a lehetséges balesetek megelőzését, elhárítását,

- a fúrókat egymástól megkülönböztetni, kiválasztani, furdancsba rögzíteni, továbbá a furatot pontosan elkészíteni, és a fúrás közben lehetséges baleseteket megelőzni,

- a tisztító gyalut, a szinlőpengét és a csiszolópapírokat használni, ezekkel a tisztítást elvégezni, mázolás vagy pácolás és színtelen lakkozás alá,

- enyves gipsztapaszt készíteni, a fa felületét tapaszolni,

- a felület-előkészítés közben lehetséges baleseteket elhárítani,

- az egészségvédő előírásokat betartani,

- kéziszerszámaikat karbantartani,

- a méretre alakítást,

- a furnérozást,

- a tisztítást,

- a pácolási és fényezési ( kézi ) műveleteket,

- az egyszerű gerébtokos ablak elkészítését,

- a különféle fafajok pácolásának és felületkezelésre való előkészítés előírásait, műveleteit,

- a lakkszóró berendezések és eszközök üzemeltetését,

- a felületkezelés gépeinek és eszközeinek tisztítási és karbantartási előírásait,

- a keret- és korpusz-összeépítés berendezéseit és technológiáját,

- a székek és az asztalok gyártásának speciális gépeit, a kaliberek alkalmazásának feltételeit és lehetőségeit,

- a ragasztásra előkészítés és a ragasztás műveleteit,

- az összeépítés és szerelés gyakorlatát,

- a fűrészgépek balesetelhárítási előírásait,

- a szalagfűrészgép szerszámainak kiválasztását és szakszerű felszerelését, beállítását,

- a körfűrészgépen alkalmazható szerszámok kiválasztását, szakszerű felszerelését, rögzítését és beállítását,

- az egyengető gyalugép védőberendezéseit és alkalmazásuk előírásait, gyakorlatát,

- a vastagsági gyalugépen használt védőberendezéseket, beállításukat és használatuk gyakorlatát,

- az egyengetés és vastagoló gyalulás gyakorlatát,

- az asztalos-, a felső- és a csapozó-marógépek szerszámainak kiválasztását és felszerelését,

- az asztalosmarógép beállítását és üzemeltetését,

- a felsőmarógép beállítását és üzemeltetését,

- a marógépek munkavédelmi felszereléseinek alkalmazását,

- alj-, árok- és idommarás, csapozás készítését asztalosmarógépen,

- csaplyukak készítését sorozatfúrógépen,

- a furnérterítékek készítésének műveleteit,

- a csiszológépek balesetelhárítási előírásait,

- lapok egalizálásának és tisztító csiszolásának gyakorlatát és feltételeit,

- lapok éleinek és egyenes tömörfa alkatrészeinek csiszolását szalag-, tárcsás- és élcsiszológépeken,

- keresztmetszetek ragasztási lehetőségeit,

- prések alkalmazásának balesetelhárítási előírásait,

- a présberakás, préselés és préskirakás gyakorlatát,

- az ablakgyártás folyamatának technológiai és szervezési módszereit, feltételeit,

- az ablakokkal szemben támasztott minőségi követelmények előírásait,

- az ablakok összerajzolásának és méretellenőrzésének műveleteit, eszközeit,

- a csapozások és csaprések készítésének gyakorlatát,

- az ablaktokokat és -szárnyak összeépítését,

- a forgácsológépek karbantartását,

- a ragasztó- és présgépek karbantartását,

- a félkész- és késztermékek tárolásának előírásait, rendjét,

- a késztermékek minőségének előírásait.

B) követelmények a szakmai elmélet terén

Anyagismeretből a mester(jelölt)

ismerje:

 

- Magyarország fagazdálkodását,

- a fa szöveti felépítését,

- a fotoszintézis lefolyását,

- a fa mikroszkopikus tulajdonságait,

- a fa növényi és rovarkártevőit és az ellenük való védekezés anyagait, eljárásait,

- a fa égési folyamatát, az égéskésleltető anyagokat,

- a fa kémiai összetételét,

- a fa nedvességtartalmának összetevőit,

- a vas és vasötvözetek tulajdonságait,

- a faiparban alkalmazott műanyagok megmunkálási eljárásait,

- a ragasztóanyagok szilárdságának vizsgálatát,

- a fényezett felületek vizsgálati eljárásait,

- a csomagolóanyagok fajtáit, alkalmazási területeit.

Legyen jártas:

 

- a fa-hibák felismerésében és a hibás faanyagok felhasználási lehetőségeiben,

- a növényi és állati ( rovar- ) kártevőkkel szemben alkalmazott védekezési

eljárásokban,

- az égéskésleltetés széles körű ismeretében és azok alkalmazásában,

- a fa mechanikai tulajdonságaiban és azok gyakorlati alkalmazásában,

- a fafajok felismerésében,

- a tulajdonságaik ismeretében megítélni és kiválasztani a különböző területeken felhasználható faanyagokat, figyelembe véve az alkalmazhatóságot,

- a fűrészárú, a lemezek, furnérok tárolására vonatkozó előírásokban,

- a faiparban alkalmazott különféle műanyagok alkalmazhatósági területeiben,

- a ragasztóanyagok előkészítésében,

- a felület-előkészítő és felületkezelő anyagok megfelelő kiválasztásában és megfelelő alkalmazásában,

- a szegek, csavarok, szerelvények megfelelő helyeken való alkalmazásában.

Készség szinten tudja:

 

- a fa makroszkopikus jellemzőit,

- a nedvesség okozta alak- és méretváltozás minőséget befolyásoló tényezőit és alkalmazhatóságukat,

- a különböző faanyagok tulajdonságait,

- a helyettesítések lehetőségeit,

- a legmegfelelőbb minőségű és méretű fűrészárut, furnért és lemezárut kiválasztani,

- a faipari szerszámokkal, anyagával szembeni követelményeket,

- a szerszámok megválasztását,

- a különféle kémiai reakcióval előállított termékek tulajdonságait, alkalmazási területeit,

- a ragasztóanyagok különféle felhasználási területeit, tulajdonságaik alapján,

- a különféle felületkezelő anyagok tulajdonságait és felhasználási területeit.

Faipari technológiából a mester(jelölt)

ismerje:

 

- a famegmunkálás történetét,

- a különleges alakítási eljárásokat,

- a forgácsoló és forgácsmentes alakításokat,

- a forgácsoló szerszámok jellemzőinek meghatározását és ábrázolását,

- a forgácsolás irányait és az összefüggő jelenségeket,

- a forgácsoló szerszámok jellemzőit,

- a forgácsoláshoz szükséges főmozgás fogalmát, a forgó- és egyenes vonalú

főmozgású faipari gépeket,

- a forgácsoláshoz szükséges mellékmozgás fogalmát, az előtolás és fogásvétel szerepét, ezek rajzzal történő szemléltetését,

- a forgácsolás elméletével összefüggő alapfogalmakat,

- a faanyag természetes és mesterséges szárítását,

- a szárítás alapjait, a különféle nedvességtartalmi fokokat,

- a mesterséges szárítás szakaszait, a befolyásoló tényezőket, a szabályozás

lehetőségeit,

- a természetes és mesterséges szárítás történetét, a különleges szárítási és gőzölési eljárásokat,

- a szárítás és gőzölés fizikai elméleti alapjait,

- a szárítás technológiai előírásainak alkalmazását,

- a fűrészáru-tér kialakításának, kezelésének szabályait,

- a különféle fűrészárú termelésének módozatait,

- a vágási hibák megelőzésének lehetséges okait,

- a fűrészgépek üzemeltetésének általános technológiai és balesetelhárítási előírásait,

- a fűrészgépek különféle alkalmazott technológiákba való beépítésének, telepítésének lehetőségeit, körülményeit,

- az anyagmozgató berendezések alkalmazásának lehetőségeit,

- az emelő- és szállító berendezések faipari alkalmazási területeit, lehetőségeit,

- a szállító berendezések üzemeltetésének és karbantartásának legfontosabb előírásait,

- a számítástechnika alkalmazásának területeit a faiparban,

- a gépi gyalulás bonyolultabb berendezéseit, technológiai előírásait,

- a méretpontosság ellenőrzésére szolgáló kaliberek kialakítását és azok alkalmazását,

- a szerkezeti kötések kialakításának technológiái és gépei közül a gyakorlatban ritkán alkalmazott megoldásokat,

- a kombinált lap- és élcsiszoló berendezéseken elvégezhető műveletek technológiai előírásait,

- a ragasztás technológiái közül a legkorszerűbb berendezések alkalmazásának előnyeit, hátrányait,

- az alkalmazható különféle pácanyagokat, a felületek előkészítésének követelményeit, módjait,

- a lakkok és más bevonatok anyagainak kiválasztási szempontjait, lehetőségeit,

- a korszerű felületkezelési eljárásokat és gépeket,

- a gépsorok kialakításának lehetőségeit, módszereit,

- a gépek összekapcsolásának módjait,

- a szelvényárukat megmunkáló gépsorokat,

- a furnérgyártó gépsorokat,

- a korszerű lap-, élmegmunkáló gépsorokat,

- a lakkfelviteli és felületszárító kikeményítő berendezések technológiai sorait,

- a furnérgyártás alapfogalmait,

- a rönkvédelem előírásait,

- az excentrikus hámozás és más különleges furnérgyártási technológiákat,

- a rétegelt lemez gyártásánál használt présgépek technológiai előírásait,

- a bútorlapok készítésének gépi berendezéseit,

- a különféle rétegelt termékek gyártásának lehetséges fejlesztési irányait,

- a faforgácslap gyártásának alapanyagait,

- a cementkötésű forgácslap előállításának módját,

- a pozdorjalapok alkalmazási területeit, műszaki jellemzőit,

- a farost-lemezek gyártásának elméleti alapjait,

- a száraz eljárású farost lemez gyártásának technológiáját,

- a farost-lemezek felületkezelésének technológiáit,

- a hajlítógépek üzemeltetési előírásait,

- a fémek és műanyagok fával kombinált nyílászáró szerkezeteinek gyártását, alkalmazási területeiket.

Legyen jártas:

 

- a gépi forgácsoló szerszámok főbb típusainak ábrázolásában,

- a jellemző szögek megszerkesztésében,

- a forgácsolásnál fellépő jelenségek meghatározásában,

- a legfontosabb szakmai számítások elvégzésében,

- a faanyag nedvességének vizsgálatában, a műszerek gyakorlati alkalmazásában,

- a fontosabb szárítóberendezés-típusok műszereinek leolvasásában és kezelésében,

- a különböző fűrészgépeken vágott felületek minőségének értékelésében,

- a meghatározott technológiai feladathoz alkalmas fűrészszerszám kiválasztásában,

- a legfontosabb fűrészgépek működési elvének ábrázolásában,

- a vágási és üzemeltetési hibák okainak feltárásában,

- a fűrészgépek karbantartási előírásainak ismereteiben,

- a különböző anatómiai irányokban a gyalulásra és marásra vonatkozó technológiai előírások ismereteiben,

- a gyalu- és marógépek szerkezeti felépítésének ismeretében,

- a gyalugépek és marógépek beállításának, üzemeltetési és karbantartási előírásainak ismereteiben,

- a gyalu- és marószerszámok kiválasztásának szempontjaiban és a kiegyensúlyozás módszereiben

- a felületjóságra és méretpontosságra vonatkozó előírások és eszközök használatában,

- a különböző csapozások és csaprések készítésének technológiai előírásaiban,

- a fúrógépek és csapozó-marógépek üzemeltetési, beállítási előírásainak ismereteiben,

- a szerelvények helyének megmunkálására vonatkozó minőségi követelmények ismeretében,

- az egalizáló csiszolások méretpontosságára vonatkozó előírások ismeretében és alkalmazásában,

- a csiszolási hibák feltárásában, okaik meghatározásában,

- a ragasztás és a felületkezelés előtti csiszolási technológiai előírások, művelettervek meghatározásában,

- a meghatározott ragasztási művelethez szükséges anyagok kiválasztásában,

- a felhordásra kerülő ragasztóanyag mennyiségének és az eljárás módjának meghatározásában,

- a különféle felületbevonatok anyagainak kiválasztásában,

- a lakkanyag tárolásának előírásaiban,

- a felhordási, szárítási előírások meghatározásában,

- a minőségi követelmények előírásainak és vizsgálatainak előkészítésében, illetve alkalmazásában,

- a lakkozott alkatrészek megóvásának szabályaiban,

- a felületkezelő műhelyek és berendezések egészségügyi előírásainak ismeretében,

- a felületkezelő berendezések üzemeltetési előírásaiban,

- a por-, forgácselszívó rendszerek üzemeltetési és karbantartási előírásaiban,

- a konvejorok és szállítóláncok működtetésében,

- a faipari emelőgépek és elemeik alkalmazásában,

- a vegyes faipari termékek műszaki jellemzőinek és speciális eljárásainak ismereteiben,

- a sportszerek és fatartók gyártási eljárásaiban.

 Alkalmazás szinten tudja:

 

- a szárítási és gőzölési diagrammokat, menetrendek értelmezését, használatuk szempontjait,

- a szárítási hibák meghatározását, a megelőzésükre alkalmas módszerek alkalmazását,

- a szárító-berendezések és fűrészgépek balesetvédelmi előírásait,

- a fűrészgépek üzemeltetési és technológiai előállításait,

- a gazdaságossági és minőségi szempontok alapján a szabásztechnológiai szabályok alkalmazását,

- a munkadarabot vezető, leszorító berendezések szakszerű használatát,

- az egyszerűbb gyalulási és marási műveletek technológiai és üzemeltetési előírásokat készíteni,

- az alkalmazható, illetve szükséges előtoló-, vezető- és leszorító berendezések, védőeszközök és berendezések használati utasításait, követelményeit meghatározni,

- a gyalu- és marószerszámok működtetésének előírásait elkészíteni, alkalmazásukat ellenőrizni,

- a gyalu- és marószerszámokat beállítani, a balesetelhárítási előírások betartását és betartatását,

- a leggyakrabban használt lap- és keretszerkezetek, összeépítési megoldások és szerelvényhelyek marásának technológiai előírásait,

- az állvány- és korpuszbútorok összeépítésének, műveletterveinek elkészítését,

- az ajtók és ablakok keretszerkezeteinek összeépítéséhez szükséges gépi berendezések működtetésének előírásait, a műveletek tervezését,

- a szerelvényhelyek elkészítéséhez alkalmazott gépek és berendezések üzemeltetési előírásainak alkalmazását, a védőberendezések és előírások alkalmazását,

- a gyártástechnológiában a különféle csiszolási műveletek elhelyezését és annak szerepével kapcsolatos előírások elkészítését,

- a megkívánt gép és csiszolószerszám kiválasztását,

- a csiszológépek védőberendezéseire vonatkozó előírások elkészítését és alkalmazását,

- a csiszolási hibák feltárását és megelőzését,

- a lapok és keretszerkezetek ragasztásához alkalmazott leggyakoribb technológiákat és előírásaikat,

- a ragasztás minőségi és szilárdsági követelményeinek biztosítására és ellenőrzésére vonatkozó előírásokat,

- a ragasztás műveleteire és gépeire vonatkozó balesetelhárítási előírásokat,

- a pácolási technológiák előírásainak elkészítését és alkalmazását,

- a lakkok szórásának és öntésének előkészítő műveleteihez a technológiai előírások elkészítését,

- a leggyakoribb lakkfelhordó eljárásokat és gépeit,

- a lakkszárító és kikeményítő eljárásokat és berendezéseket,

- a felületkezelő anyagok tárolásának és felhasználásának tűzrendészeti és munkavédelmi előírásait,

- a felületkezelő gépek üzemeltetési és karbantartási előírásait,

- az általános és helyi elszívások speciális faipari alkalmazását,

- az emelő- és szállító berendezések alkalmazási területeit,

- a hevederes szállítószalagok és a görgősorok faipari alkalmazási területeit, lehetőségeit, jellegzetességeit,

- a fa hajlítási technológiáinak és berendezéseinek ismeretét,

- az állványszerkezetű bútorok gyártásának komplex technológiai előírásait,

- a dokumentációkat értelmezni, és a dokumentációkat készíteni,

- a bútorokkal és a nyílászáró szerkezetekkel szemben támasztott minőségi követelményeket.

Szerkezettan-szakrajzból a mester(jelölt)

 

ismerje:

 

- a karosszékek,

- a fotelek,

- a kanapék,

- a heverők,

- a nagyobbítható heverők és

- az építőasztalos-ipari termékek szerkezetét,

- a bútorstílusokat.

Legyen jártas:

 

- az iparban fellelhető kötések összerajzolásában,

- a villás kihúzó asztal szerkezeti felépítésében, működésében,

- az osztott vendéglap, nagyobbítható asztal szerkezeti felépítésében, működésében,

- a redőnyös ablakok szerkezeteiben,

- a folding rendszerű ajtók,

- a tetőtéri ablakok,

- a beépített bútorok,

- a mázolt kivitelű és beépített konyhabútorok,

- a szekrényfal-variációk,

- a székek

szerkezeteinek megtervezésében és a rajzaik megszerkesztésében.

Készség szintjén tudja:

 

- a tanult kötésekkel összeállított keretek és kávák faipari szakrajzát, a rajzok olvasását, azok elkészítését,

- az ülőke szerkezetét,

- az egyenes kávás asztal szerkezetét,

- a kétfiókos asztal szerkezetét,

- a kétajtós szekrény szerkezetét,

- az eltolható, kinyitható lapú asztal szerkezetét, valamint ezek szakrajzát önállóan megrajzolni,

- a kapcsolt gerébtokos ablak,

- a ragasztott pallótokos ajtó,

- a hevedertokos ajtó,

- a gerébtokos ajtó

- a kapcsolt gerégtokos erkélyajtó,

- az egyesített szárnyú ablak,

- az egyesített szárnyú erkélyajtó,

- a hőszigetelt üvegezésű ablak

szakrajzainak elkészítését.

 

Szakszámítás területén a mester(jelölt)

Ismerje:

 

- a különféle témakörökhöz tartozó szakmai számítások elméleti alapjait, és számítási metodikáit.

 

 

Tudja:

 

- alkalmazni a kerület, terület, térfogatszámítást a faipari termékek esetében.

Képes legyen:

 

- áttétel,

- forgácsolási-, előtolási sebesség, fordulatszám,

- hulladékmennyiség,

- ragasztó és felületkezelő anyag szükséglet

kiszámítására,

- kalkulációkészítésre, költség-megállapításra, árképzésre.

IV.

A SZAKMAI MINŐSÍTÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS RENDJE

A mestervizsga célja

- A kisipari mestervizsga célja annak megállapítása, hogy a mesterjelölt megfelel-e a feltételeknek, a kisipari kisüzemi tevékenység gyakorlásához szükséges szakmai elméleti és gyakorlati, vállalkozói és pedagógiai ismereteket elsajátította-e, és ezek birtokában képes-e munkáját korszerűen, magas színvonalon önállóan végezni.

- Rendelkezik-e szakmai tevékenységhez szükséges és kívánatos készségekkel.

 

- A technika fejlődésével az asztalos termékek korszerűsödnek, a gyártás technológiája korszerűsödik, műszaki bonyolultsága fokozódik, a felhasznált anyagok környezetkímélőbbek, környezetbarátabbak lesznek. Az asztalos mestervizsgaszint a fentieket figyelembe veszi, így a mestervizsga növeli a mesterek szakmai rangját, erkölcsi megbecsülését.

 

- A mestervizsga jogosítja fel a vállalkozót, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók szakmai gyakorlati felkészítését - magas színvonalon - végezhesse, s teszi lehetővé, hogy a korszerű, a fogyasztói igényeknek megfelelő szolgáltatások ismereteit átadhassa.

A mestervizsga részei:

 

- szakmai gyakorlati vizsga,

- szakmai elméleti vizsga,

- vállalkozási (gazdasági, jogi stb.) és

- pedagógiai (munkapedagógiai) vizsga.

 

Gyakorlati vizsga

 

"Mesterremek" készítése

 

A jelölt maga válassza ki a terméket (lehet több alternatíva is).

Elkészíti a dokumentációt:

 

- a termék jellegéből adódó számú és részletességű rajzot

(a jellegrajz elkészítése a szükséges metszetekkel; a főbb szerkezeti megoldások csomópontjai - méretezve, a fakötések jelöléseivel),

- a rövid műszaki leírást

(a főbb anyagok, szerelvények, az alkalmazni kívánt felületkezelés leírása, a rajzról nem leolvasható

műszaki adatok ismertetésével).

A dokumentáció alapján a vizsgabizottság dönt annak elfogadásáról, az esetleg szükséges módosításokról. Elfogadás esetén a jelölt elkészíti a végleges termék műszaki dokumentációját és árkalkulációját.

A kivitelezés vagy a jelölt saját műhelyében vagy munkahelyén történhet; utóbbi esetben a munkahelyi vezető teljes felelősséggel írásban igazolja, hogy a jelölt önállóan végzi a munkát.

 

A vizsgabizottság - mindkét esetben -, szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a jelöltet.

A mesterremek elkészítési ideje maximum 20 munkanap.

“mesterremek" értékelés szempontjai:

 

- anyagkiválasztás ( minőség, esztétikum alapján ),

- a mesterremek használhatósága, működőképessége, elkészítés szakszerűsége,

- méretpontosság, rajzhoz viszonyított mérethűség,

- kivitelezés, szerkezeti kötések minősége,

- felületi kidolgozás minősége, esztétikuma,

- formatervezés,

- elő- és utókalkuláció pontossága,

- felületkezelés minősége.

A gyakorlati munkafeladat elvégeztetésének célja azon készségek, ismeretek számonkérése, melyek ismeretét a vizsga-remek értékelése során nem lehet lemérni.

A munkafeladatot a vizsgabizottság határozza meg, a szükséges anyagokat és szerszámokat a jelölt hozza magával.

A mesterjelölt megadott rajz alapján a bizottság előtt, megadott munkaidőn belül ( maximum 8 óra ) készíti el a feladatot.

 

Az értékelés az előre megadott szempontok és pontszámok szerint történik.

A gyakorlati vizsgát a vizsgabizottság akkor fogadja el megfelelőnek, ha mindkét gyakorlati munkafeladat esetében a maximálisan adható pontszám 70 % feletti értéket teljesített a jelölt, és ebben az esetben folytathatja a vizsga további részeit, ellenkező esetben a gyakorlati vizsgát meg kell ismételni.

 

Szakmai elméleti vizsga

 

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga össz-időtartama nem haladhatja meg a 12 órát, a szóbeli vizsga pedig vizsgázóként fél órát. Az írásbeli vizsga egy napon nem tarthat tovább 6 óránál.

 

A szakmai elméleti vizsga a következő ismereteket kéri számon:

 

1. Szakmai számítások:

 

- egyenes és íves vonallal határolt felületek és testek számítása ( kerület, terület, térfogat ),

- áttételek számítása,

- forgácsolási sebesség, előtolási sebesség, valamint fordulatszám meghatározás,

- fahulladék mennyiség számítása,

- ragasztóanyagok és felületkezelő anyagok szükségletének számítása,

- hőátbocsátási ellenállások számítása.

 

2. Műszaki rajz, szakrajz- szerkezettan:

 

- konkrét tervrajzok és kivitelezési tervek készítése.

 

3. Technológia, anyagismeret:

 

- hő-, nedvesség- és zajvédelem,

- tűz- és hősugárzás-védelmi intézkedések,

- alapanyagok, különösen tömörfa, furnérlemezek, faanyagok, műanyagok, alumínium, üveg, ragasztóanyagok, szigetelőanyagok, fa- és felületvédő anyagok,

- természetes és mesterséges faszárítás,

- oldható és oldhatatlan kötések,

- a szakmai szabványok, és előírások, a szakmára vonatkozó környezetvédelmi előírások,

- a szakmához tartozó gépek, berendezések és szerszámok működése, alkalmazása, beállítása és karbantartása,

- a szakma biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásai.

4. Stílusismeret.

 

5. Munka-előkészítés, kalkuláció:

 

- egyedi darabok gyártásának és sorozatgyártás előkészítése, valamint szervezési eszközök,

- költség-megállapítás az árképzésre lényeges befolyással bíró tényezők

figyelembevételével.

 

A szóbeli vizsgán a mesterjelöltnek az összeállított kérdésekből kihúzott kérdésekre kell választ adni:

- technológia,

- anyagismeret,

- stílusismeret,

témaköreiből.

 

V.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTÕ- ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM

 

1. Breis -Drabek -Hauke - Ottenschlager - Rottmar - Scholz - Schwarz: Asztalos I.

2. Breis -Drabek -Hauke - Ottenschlager - Rottmar - Scholz - Schwarz: Asztalos II.

3. Dr. Petri László: Hogyan szárítunk fûrészelt faanyagot

          4. Pluzsik András: Faanyagvédelem

          5. Vadasné Szilágyi Éva: Faipari anyagismeret

          6. Csornai Kovács Géza: Faipari szakrajz

          7. Varga Péter: Faipari szakmai és gépismeret

          8. Dévényi Kálmánné: Asztalos szakmai és gépismeret

           9. Lele Dezső, Petri László Dr., Zsarnai Szilárd: Faipari gépek és technológiák I., II.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai elméleti (szóbeli) vizsgakérdések

Technológia

1. A fa megmunkálása, alakítása:

- forgácsoló megmunkálások módjai, eszközei, forgácsolási irányok

- szerszámok jellemzõi: lapok, élek, szögek

- forgácsmentes alakítások.

2. A forgácsolásnál fellépõ jelenségek:

- szerszámra ható erõk, forgácsban ébredõ ellenállások

- forgácsoláshoz szükséges mozgások, súrlódások és hatásai

- a felületminõség és javításának lehetõségei.

3. Fûrészáru természetes szárítása:

- a szárítás elméleti alapjai

- máglyatér elrendezése, máglyázási technológiák ( vázlatok )

- máglyázás eszközei, gazdaságossága.

 

4. Fûrészáru mesterséges szárítása:

- külsõ, belsõ és technológiai tényezõk

- szárítás technológiai szakaszai, irányítása, szárítási menetrendek

- berendezései, eszközei.

5. Tömörfa alkatrészek gépi fûrészelése:

- fûrészáru darabolásának technológiája

- szélezési, szeletelési technológia szalagfûrész és körfûrészgépen

- síkgörbe és térgörbe alkatrészek fûrészelése.

6. Lap- és lemezalkatrészek gépi fûrészelése:

- lapok szélezésének technológiája

- lapszabás tervezése, szabásztérkép készítése

- szabási technológiák lapszabászgépeken.

7. Tömörfa alkatrészek gépi gyalulása:

- egyengetés technológiája

- vastagoló gyalulás technológiája

- keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépeken.

8. Gépi marás technológiája:

- asztalos marógépen végezhetõ mûveletek

- felsõ marógépen végezhetõ marási mûveletek

- csaprúdmarás.

9. Tömörfa alkatrészek gépi marása:

- szerkezeti kötések kialakítása csapozó-marógépeken

- láncmarógépen végezhetõ marási technológiák

- másolómarás technológiája.

10. Fúrási technológiák:

- szerkezeti megmunkálások hosszlyuk- és függõleges fúrógépeken

- sorozatfúrógépen végezhetõ mûveletek

- megmunkálási pontosság, méretellenõrzés, mérõeszközök.

11. Tömörfa alkatrészek gépi csiszolása:

- egyenes alkatrészek csiszolási technológiái

- profilcsiszolás

- síkgörbe és térgörbe alkatrészek csiszolása.

12. Lapalkatrészek gépi csiszolásának technológiái:

- lapok egalizálása hengercsiszoló-gépekkel

- furnérozott lapalkatrészek csiszolása

- csiszológépsorok alkalmazási lehetõségei.

13. Lapalkatrészek furnérozási technológiája:

- furnér-elõkészítés mûveletei

- ragasztóanyag elõkészítése és felhordása

- furnérozás hõpréseken, furnérozási hibák.

14. A fa felületének színezése:

- halványítás anyagai és technológiái

- pácanyagok elõkészítése, pácolási technológiák

- furnérozott lapalkatrészek erezetnyomása.

15. Felületkezelés nitrolakkal:

- selyemfényû felület elõállításának technológiái

- magas fényû felület elõállítása

- elõforduló hibák és javításuk.

16. Felületkezelés poliészterlakkal:

- a lakk kikeményítésének kémiai alapjai

- poliészteröntési technológiák

- lakkozott felület csiszolása, polírozása.

17. Filmképzõ anyagok felhordási és kikeményítési technológiái:

- savra keményedõ lakkoknál

- poliuretán lakkoknál

- vízzel hígítható lakkokkal történõ felületkezelés.

18. Felületborítási technológiák:

- laminálás

- felületbevonás papírvázas- és PVC alapú fóliával

- posztforming és szoftforming eljárások.

19. Fûrészáru termelés:

- keretfûrészgép szerkezeti felépítése, mûködési vázlata

- fûrészelési technológia keretfûrészgépen és rönkhasító szalagfûrészen

- kihozatali számítások, vágási hibák és okai.

20. A furnér gyártása:

- furnérhasítás gépi berendezései, alkalmazott technológia

- hámozott furnér gyártása és gépei

- furnérgyártás balesetelhárítási elõírásai.

21. Korpuszbútorok gyártási technológiái:

- furnérozott bútoralkatrészek gyártása

- alkatrészgyártás laminátos forgácslapból

- szerelés mûveletei.

22. Tömörfa alapanyagú asztal gyártása:

- asztallap gyártástechnológiája

- állványszerkezet alkatrészének gyártási folyamata

- szerelési technológia.

23. Egyesített szárnyú ablak gyártása:

- tok elkészítésének technológiája

- szárny gyártása

- tok és szárny szerelésének technológiája.

24. Keretszerkezetû, lemezbetétes ajtó gyártása:

- gerébtok gyártásának technológiája

- ajtószárny gyártása

- szerelési technológia.

25. Szabász körfûrészgépek:

- szerkezeti felépítése, mûködése (vázlat)

- alkalmazott szerszámok és rögzítésük

- biztonságtechnikai elõírások.

26. Asztalos körfûrészgép:

- szerkezeti felépítése, mûködése (vázlat)

- alkalmazott szerszámok és rögzítésük

- biztonságtechnikai elõírások.

27. Sorozatvágó-, egyoldali és páros szélezõ körfûrészgépek közül a kijelölt:

- szerkezeti felépítése, mûködési vázlata

- alkalmazott szerszámok és rögzítési módjuk

- biztonságtechnikai elõírások.

28. Lapszabász körfûrészgépek:

- függõleges rendszerû lapszabász gép felépítése

- automata lapszabászgépek szerkezeti felépítése, mûködése

- alkalmazott szerszámok és rögzítésük.

29. Asztalos szalagfûrészgép:

- szerkezeti felépítése, mûködési vázlata

- fûrészszalag jellemzõi, végtelenítése, felhelyezése

- biztonságtechnikai elõírások.

30. Gyalugépek: egyengetõ-, vastagoló- és többfejes gyalugép közül a kijelölt:

- szerkezeti felépítése, mûködése (vázlat)

- gyalukéstengelyek és kések

- biztonságtechnikai elõírások.

31. Asztalos marógép és a felsõmarógép közül a kijelölt:

- szerkezeti felépítése, mûködése (vázlat)

- alkalmazható szerszámok és rögzítési módjuk

- biztonságtechnikai elõírások.

32. Csapozó-, csapkörbemaró- és láncmarógép közül a kijelöltek:

- szerkezeti felépítése, mûködése (vázlat)

- alkalmazott szerszámok és rögzítésük

- biztonságtechnikai elõírások.

33. Hosszlyukfúrógép és sorozatfúrógép:

- szerkezeti felépítése, mûködése

- alkalmazott szerszámok és rögzítésük

- biztonságtechnikai elõírások.

34. Csiszológépek: szalag-, henger- és tárcsás csiszológépek közül a kijelölt:

- szerkezeti felépítése, mûködése (vázlat)

- szerszám rögzítése

- biztonságtechnikai elõírások.

35. Csiszológépek: széles szalagú és különleges csiszológépek közül a kijelölt:

- szerkezeti felépítése, mûködése (vázlat)

- szerszám jellemzése és rögzítése

- biztonságtechnikai elõírások.

36. Présgépek: többemeletes és egyszintes rövidütemû hõprés:

- szerkezeti felépítése, mûködése

- présmonogram, présdiagram

- üzemeltetési és balesetelhárítási elõírások.

37. Lakkszóró berendezések és lakköntõgépek közül a kijelölt:

- szerkezeti felépítése, mûködése (vázlat)

- a lakk útja, mennyiségi szabályozása

- biztonságtechnikai elõírások.

38. Szárító alagutak:

- konvekciós lakkszárító alagutak felépítése

- UV - lakk kikeményítõ alagút mûködése

- IRL - lakk kikeményítõ alagút.

39. Furnér-elõkészítés gépei:

- furnérvágó olló felépítése, mûködése

- mûanyag fonallal mûködõ furnérélragasztógép felépítése

- biztonságtechnikai elõírások.

40. A faiparban használatos elektromos kézi gépek:

- fajtái, felépítésük

- felhasználási területük

- biztonságtechnikai előírásai

 

Anyag- és gyártásismeret

1. Fa mikroszkopikus jellemzõi:

- növényi sejt felépítése

- sejtfal vastagodása, sejtfalat felépítõ vegyületek.

 

2. Szövetek, szövetrendszerek.

 

3. Fa betegségei: - rovarok élettana, legfontosabb rovarkártevõk.

 

4. Gombafertõzések, farontó gombák.

 

5. Fa betegségeinek megelõzési módjai, a fertõzött faanyag feldolgozási lehetõségei.

 

6. Faanyag fizikai tulajdonságai:

- szín, fény, rajzolat, illat.

 

7. A fa sûrûsége.

 

8. A fa hõ, hang és elektromos tulajdonságai.

 

9. Nedvesség hatása a faanyagra:

- fa higroszkópossága, a nedvesség elõfordulási formái.

 

10. Nedvesség okozta méret- és alakváltozások.

 

11. Fa nedvességtartalmának mérése.

 

12. A faanyag mechanikai tulajdonságai:

- szilárdsági tulajdonságok

- keménység, kopásállóság és vizsgálati módjai

- méretezési elvek.

 

13. Fontosabb ipari fenyõfák: lúc-, erdei és vörösfenyõ:

- makroszkopikus jellemzõi.

- mûszaki tulajdonságai

- felhasználási területek.

14. Gyûrûslikacsú hazai lombosfák: tölgy, kõris, akác:

- makroszkopikus jellemzõi.

- mûszaki tulajdonságai

- felhasználási területek.

 

15. Szórlikacsú hazai lombosfák: bükk, dió, lágylombos fák:

- makroszkopikus jellemzõi.

- mûszaki tulajdonságai

- felhasználási területek.

 

16. Ismertessen legalább három trópusi fafajt:

- makroszkopikus jellemzõi.

- mûszaki tulajdonságai

- felhasználási területek.

 

17. Felület-elõkészítés anyagai: - csiszolóanyagok.

 

18. Felület-elõkészítés anyagai:

- Halványítás és gyantamentesítés anyagai, színezõanyagok.

 

19. Ragasztóanyagok elõállítása, elõkészítése és tulajdonságai:

- természetes eredetû ragasztók.

 

20. Ragasztóanyagok elõállítása, elõkészítése és tulajdonságai:

- polimerizációs mûgyanta ragasztók

- polikondenzációs ragasztók.

 

21. Filmképzõ anyagok elõállítása, elõkészítése és tulajdonságai:

- nitrolakkok.

 

22. Poliészterlakk.

 

23. Savra keményedõ- és poliuretán lakkok.

 

24. Forgácsoló szerszámok anyagai és élezése:

- szerszámacél és keményfémlapkás szerszámok

- élezõkorongok anyagai, jellemzõi

- éltartósság növelésének lehetõségei.

 

25. Rétegelt lemezek és bútorlapok gyártása:

- száraz- és nedves eljárású rétegelt-lemez gyártásának technológiája

- különleges rétegelt termékek

- bútorlapok fajtái és elõállításuk.

 

26. Faforgácslapok és pozdorjalapok gyártása:

- faforgácslapok gyártásának technológiái

- cementkötésû forgácslap gyártásának különleges elõírásai

- pozdorjalapok gyártásának technológiája.

 

27. Farostlemez gyártása:

- rostosító és farostpaplant képzõ gépek mûködése

- nedves eljárású farostlemezgyártás technológiája

- farostlemez felületkezelési eljárásai.

 

 

Stílusismeret

 

   

 1. Mi a stílus, mit jelent átvitt értelemben?

   

   

 2. Mi jellemzi az ősnépek bútorait?

   

   

 3. Mi jellemző az ókori egyiptomi bútorművészetre?

   

   

 4. Ismertesse az ókori görög bútorművészetet!

   

   

 5. Mi jellemzi a korai középkor bútorait? (Bizánc, román)

   

   

 6. Mi jellemzi a gótikus bútorokat? Melyek a gótika diszítő elemei, motívumai?

   

   

 7. Mit jelent a reneszánsz szó, és honnan indult el ez a stílus?

   

   

 8. Mi jellemző a reneszánsz bútorokra? (diszítő elemek, motívumok)

   

   

 9. Mi jellemzi a barokk stílust, honnan indult ki és teljesedett ki?

   

   

 10. Melyek a jellegzetes barokk bútorok, diszítő elemek és motívumok?

   

   

 11. Mi jellemzi a rokokó stílust? Mit jelent a rokokó fogalma?

   

   

 12. Jellemezze a Franciaországi bútorművészetet XVI. Lajos korában!

   

   

 13. Mit értünk klasszicista stílus fogalmán? Miben különbözik a klasszicista bútor a rokokótól?

   

   

 14. Ismertesse az angol klasszicista bútorművészet főbb alakjait!

   

   

 15. Mi jellemzi az empire bútorokat, melyek a jellegzetes empire bútorok?

   

   

 16. Melyek az empire bútorok diszítő eljárásai, motívumai?

   

   

 17. Ismertesse a biedermeier stílust és jellemzőit!

   

   

 18. Mi jellemzi a magyar biedermeier bútorokat?

   

   

 19. Mutassa be a szecesszió hatását az európai bútorművészetre!

   

   

 20. Ismertesse a historizmust és az eklektikát!

   

   

 21. Mi jellemzi a Thonett bútorokat?

   

   

 22. Mutassa be a XX. század bútorait az új anyagok és technológiák tükrében!

   

   

 23. Jellemezze a történelmi Magyarország területén a parasztbútorokat!

   

   

 24. Mutassa be a rokokó hatását a magyar bútorművészetre!

   

   

 25. Ismertesse a jellegzetes Magyar barokk bútorokat!

   

   

 26. Foglalja össze az egyesbútortörténeti korok jellemző ornamentikáit!

   

   

 27. Mutassa be az az egyesbútortörténeti korokban jellemzően alkalmazott diszítő eljárásokat!

   

   

 28. Ismertesse a XIV. Lajos Boule technikával készített bútorait!

   

   

 29. Mutassa be az ülő és pihenő bútorok fejlődését az egyes történeti korokban!